Wij vinden jouw privacy erg belangrijk

Privacybeleid

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

Je verkoopt of verhuurt jouw object

Wanneer je ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van jouw object, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • Je naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres
 • De reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • De datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan
 • De omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • Beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object
 • De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • Wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • Overige informatie die je aan ons verstrekt

Je bent op zoek naar een ander object

Wanneer je ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • Je naam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres
 • Het zoekprofiel waarin je wensen omtrent een object zijn opgenomen
 • Gegevens over je huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • Je leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • Wanneer je een object hebt gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • Overige informatie die je aan ons verstrekt

Je koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor.

Wanneer je een object hebt gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons als makelaar, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

 • Je naam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres
 • Gegevens over het object die je hebt gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object , de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • De reden van koop of huur
 • Je leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • Gegevens over je oude object zoals de koop- of huurprijs
 • Overige informatie die je aan ons verstrekt

Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?

Je verkoopt of verhuurt je object of je bent op zoek naar een ander object

Wij gebruiken je gegevens om de bemiddelingsopdracht die je ons heeft verleend uit te voeren. Je gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Om je object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures
 • Om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (je object wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
 • Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als je je hiervoor wilt afmelden dan kun je hiervoor contact opnemen met ons.
 • Je bent op zoek naar een ander objectWanneer je ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Je gegevens kunnen ook worden gebruikt:
 • Om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
 • Om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • Voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport

Je koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor.

Wij gebruiken je gegevens om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld om je de koopovereenkomst toe te sturen. Je gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Voor advies doeleinden, wanneer je daarom hebt verzocht
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • Voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport

Beveiliging en bewaartermijn

Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat je gegevens adequaat worden beveiligd zodat je gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Je gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van je naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?

Wij nemen je privacy erg serieus. Heb je vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.